Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Син флагСветовни награди "Син флаг" за 2019 година

Българско Движение “Син флаг” съобщава, че Международното жури на Програма „Син флаг” на своето годишно заседание за Северното полукълбо в Копенхаген, Дания взе решение да награди най-добрите плажове и яхтени пристанища за 2019 година в световен мащаб, като сред отличените достойно се нареждат и българските:

 • Марина "Диневи"
 • Плаж Оазис
 • Плаж Дюни
 • Плаж Созопол Харманите
 • Плаж Поморие Изток
 • Плаж Несебър Юг
 • Плаж Слънчев бряг Юг
 • Плаж Слънчев бряг Централен
 • Плаж Слънчев бряг Север
 • Плаж Свети Влас Нов
 • Плаж Елените
 • Плаж Слънчев ден
 • Плаж Златни пясъци
 • Плаж Албена
 • Плаж Бялата Лагуна

Радостен е фактът, че в семейството на най-добре управляваните по критериите на Програма „Син флаг“ български плажове се завръща плажът на Златни пясъци след няколкогодишно отсъствие.
Българско Движение „Син флаг” поздравява всички отличени за успешното представяне и заслужената награда, за отговорността им, както към Програмата „Син флаг”, така и към обществото и околната среда, чиито интереси тя защитава. Приветства ги за амбицията, ентусиазма, отличната работа и отдадеността на идеята на Синия флаг, с които са пример за останалите концесионери и собственици на яхтени пристанища.
Българско Движение „Син флаг” призовава и всички други концесионери, които имат самочувствие, че се справят успешно с управлението на плажовете си, да се включат в Програмата и да тестват нивото си.
Движението е изпратило официална покана и апликационна форма да се включат в Програма „Син флаг“ и на други яхтени пристанища по българското черноморие, но към момента единствената сертифицирана и наградена марина е „Марина Диневи“ в Свети Влас.
През последните години Програмата „Син флаг“ сертифицира и туристически плавателни съдове за екологосъобразно управление и ги удостоява с наградата. Българско Движение „Син флаг“ се надява на интерес от български оператори на такива съдове и очаква кандидатурите им, за да бъдат проверени и отличени, ако отговарят на критериите.

Всички хора по света, които желаят да посещават и да почиват на най-чистите, най-сигурните и най-добре менажираните плажове и марини, ги откриват на сайта на Програмата www.blueflag.global, където Българско Движение „Син флаг“ е публикувало данни за българските носители на Син флаг, като ги рекламира с информация, снимки и карта. Този сайт се е утвърдил като надеждна отправна точка за голяма част от туристите, когато желаят да изберат отлично място за своя отдих, защото Програмата „Син флаг” стимулира устойчивото развитие на плажовете и яхтените пристанища чрез изпълнението на строгите й критерии. Големите тур-оператори обикновено поставят условие избраните от тях дестинации за продажба да бъдат отличени със Син флаг.
Международното жури поздравява Българско Движение „Син флаг“ и Националния координатор на Програма „Син флаг“ за отличната организация на процедурата по кандидатстване, за качеството на подадената информация и документация, които са от съществено значение за правилната оценка на българските плажове и марини на международно ниво.
Световната координация на Програма „Син флаг“ в Дания отчита със задоволство и често дава за пример, че на плажовете и марината със Син флаг в България се използват стандартизирани информационни табла съобразно изискванията на Програмата.

Националните и международните контролни посещения на отличените плажове и марината са важна част от работата по поддържането на стандарта на еко-етикета „Син флаг“ и през 2019 година проверките – оповестени и неоповестени ще продължат, което изисква от концесиионерите ежедневен стремеж за отлично управление. Неизпълнението на критериите на Синия флаг води до отнемане на наградата и обезсмисляне на вложените усилия и средства до момента.
Международното жури оценя работата на българската координация по задълбоченото докладване на резултатите от проверките и своевременното отстраняване на направените препоръки, които са предпоставка за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
През 2019 на стриктен контрол бяха подложени правилата за поведение и противопожарните мерки в яхтените пристанища и единствената удостоена с наградата Син флаг в България марина „Диневи“ с успех покри изискванията.
Относно плажовете на щателен анализ подлежаха резултатите от изследванията на водите за къпане и наличието на екологична информация и образователни дейности, които са съществена част от философията на Програма „Син флаг“. Българските кандидати за наградата заслужено отговориха на критериите.
Хубаво е, че най-успешните и най-амбициозните концесионери и собственици на марини оценят престижа на наградата „Син флаг“ и положителния резултат, който носи при преобразяването на българските плажове и яхтени пристанища и при рекламирането на страната ни като туристическа дестинация.
Безспорен е ефектът от Програмата „Син флаг” и качествената промяна, която тя налага. Съществува пряка зависимост между степента на развитие на туризма и интереса към един район или една държава и броя на присъдените Сини флагове. Пример за това са първенците в класацията – Испания, Гърция, Франция, Турция, Италия, Португалия, които имат най-много флагове и се радват на завидна посещаемост.
Всички курорти в нашите туристически конкуренти се борят за екоприза Син флаг и гордо се рекламират с него. Във всички страни-членки на Фондацията за екологично образование, освен че Програмата „Син флаг“ се ползва със сериозната национална и общинска подкрепа, както и с тази на бизнеса, участието в нея представлява въпрос на престиж и съревнование между курортите, общините и регионите, кой предлага екологосъобразно управлявани плажове, марини, плавателни съдове и туристически услуги с най-висок стандарт, отчитан по броя на присъдените световни награди Син флаг. В тази връзка България отново е извън тенденциите и класациите.

В Българско Движение „Син флаг” разчитат отговорните институции, ангажирани с развитието на туризма в България, най-накрая да оценят престижа на световната награда „Син флаг“ и ефекта, който носи, както това се случва във всички развити туристически държави и да стимулират утвърждаването на този световен стандарт у нас, което неизбежно ще повлияе ползотворно на развитието и конкурентноспособността на българския туризъм.
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comBlue Flag