Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Син флагСветовни награди "Син флаг" за 2014 година

„Син флаг” е най-утвърденият еко-етикет и стандарт в туризма, с който са удостоени над 4000 плажове и яхтени пристанища в цял свят, сред които и тези на изявени български курорти.

За да го заслужат, управляващите на плажовете и марините и хората, които ги посещават, трябва да изпълнят редица критерии, свързани с качеството на морската вода, екологичната информация и екологично образование, безопасността, услугите и удобствата.

Похвално е традиционното участие на утвърдени български плажове в Програмата, което е доказателство за стремежа на концесионерите и управителите им към качествен, успешен и надежден мениджмънт.

Българско Движение “Син флаг” със задоволство съобщава, че Международното жури на Програма „Син флаг” на своето годишно заседание за Северното полукълбо в Копенхаген, Дания взе решение да награди най-добрите плажове и яхтени пристанища за 2014 година в световен мащаб, като сред българските отличени достойно се нареждат плажовете на:

 • Дюни
 • Созопол-Харманите
 • Бургас-Север
 • Поморие-Изток
 • Слънчев бряг-Юг
 • Слънчев бряг-Север
 • Централен плаж-Свети Влас
 • Нов плаж-Свети Влас
 • Източен плаж-Свети Влас
 • Слънчев ден
 • Албена
 • и
 • Марина Диневи.


Програмата “Син флаг” поощрява чисти и сигурни плажове и яхтени пристанища и образова цялото общество да опазва околната среда по крайбрежието, като допринася, както със своето доброволно участие в екологични инициативи, така и с ежедневното си поведение.

Международното жури на „Син флаг“ високо оцени дейността на Българско Движение „Син флаг“, като национален представител за България и поздрави организацията за успешното управление на Програмата в страната, както и за отличната подготовка и представянето на кандидатурите на българските плажове и яхтени пристанища.

„Син флаг“ по същество е екологично-образователна програма, която се стреми да повиши съзнанието на хората, да ги стимулира да бъдат по-загрижени за природата, като опазват заобикалящата ги среда. За осъществяване на тази благородна мисия следва да се съблюдават стриктно екологичните норми и да се предоставя полезна екологична информация с образователен характер за защитени територии и резервати и да се провеждат екологични дейности и инициативи, което е задължително изискване на Програмата.

Всички хора по света, които желаят да почиват на най-чистите, най-сигурните и най-добре управляваните плажове и марини, ги откриват на сайта на Програмата www.blueflag.org, където сме публикували данни за всички наградени български плажове и марина, като ги рекламираме с информация, снимки и карта.

Също така сме разработили и мобилно приложение /Blue Flag/, което допълва горната информация с навигация за намирането на плажовете и марината.

Удовлетворени сме, че най-успешните и най-амбициозните концесионери оценят престижа на наградата „Син флаг“ и ефекта, който носи.

Българско Движение „Син флаг” ги поздравява за успешното представяне и заслужената награда, за тяхната отговорност, както към Програмата „Син флаг”, така и към обществото и околната среда, чиито интереси тя защитава. Приветстваме ги за амбицията, ентусиазма, отличната работа и отдадеността на идеята на Синия флаг, с които са пример за останалите концесионери.

Сертифицирането по Програмата „Син флаг” е шанс плажовете и марините да сверят политиката си на управление със световните стандарти, да се сравнят с подобни курорти, да докажат на всички, че отговарят на високите изисквания на световния еко-етикет „Син флаг”.

Българско Движение „Син флаг” призовава всички концесионери на плажове, които имат самочувствие, че се справят отлично с управлението на плажовете си, да се включат в Програмата и да тестват нивото си.
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comBlue Flag