Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Син флагПРОГРАМАТА „СИН ФЛАГ” И НЕЙНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ПЛАЖОВЕ

Награждаването на плаж със Син флаг се базира на изпълнението на критерии, които засягат следните аспекти:
  1. Екологично образование и информация
  2. Качество на водата
  3. Екологосъобразно управление
  4. Безопасност и услуги

Плажовете се награждават със Син флаг само за един сезон.


ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯКАЧЕСТВО НА ВОДАТАЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕБЕЗОПАСНОСТ И УСЛУГИ 


Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comСин флаг
Син флаг
Син флаг
Син флаг
Син флаг
Blue Flag