Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Син флаг13 ПЛАЖА И ЕДНО ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ СА ПОСТИГНАЛИ СВЕТОВНИЯ СТАНДАРТ „СИН ФЛАГ“ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 ГОДИНА


Световно известна награда, на която се доверяват милиони по целия свят, програмата „Син флаг“ се осъществява под егидата на Фондацията за екологично образование и е със седалище в Копенхаген, Дания. В България тя се представлява и управлява от Българско Движение „Син флаг“.

За да се класират за тази престижна награда, управителите на плажове, яхтени пристанища и туристически плавателни съдове трябва да изпълнят и поддържат поредица от строги екологични, образователни, свързани с безопасността и свързани с достъпа критерии. Чрез тясно сътрудничество с националните организации-членки по всички проблеми, които могат да възникнат, Фондацията за екологично образование работи неуморно, за да осигури разширяването на програмата и да гарантира, че ненадминатите стандарти на Синия флаг се поддържат в международен план.


Blue Flag

Синият флаг е световна екологична награда, присъждана на операторите, които полагат специални усилия да управляват своята крайбрежна водна среда, яхтените пристанища и плажовете. За да бъдат удостоени със Синия флаг, плажните оператори трябва да отговарят на редица условия, обхващащи екологична информация и образование, управление на околната среда, безопасност и услуги, качество на водата.

Синият флаг е утвърдена международна схема за награждаване, която действа като гаранция за туристите, че плажът, яхтеното пристанище или туристическият кораб, които посещават, е един от най-добрите в света.

Особено внимание през идния летен сезон, както и през предходния, се обръща на въздействието на Covid пандемията, която неизменно оказва влияние върху функционирането на всички бизнеси, като особено засегнат е туризмът. На плажовете със Син флаг се прилагат специални мерки срещу разпространението на вируса, наред с всички други, наложени от критериите на Програмата.

Синият флаг се присъжда ежегодно на крайбрежни дестинации, постигнали най-високо качество на водата, съоръженията, безопасността, екологичното образование и управление. Той е силно желан и през годините е действал като стимул за много мениджъри да подобрят качеството на обектите си и това е довело до облагородяване на българското крайбрежие и плажовете по целия свят. Всяка година броят на плажовете, яхтените пристанища и туристическите плавателни съдове, които придобиват статут на Син флаг, се увеличава – над 4700 флага се веят в 50 страни по целия свят.

През настоящата година от Програмата „Син флаг“ са отпаднали плажовете на Албена и Бялата Лагуна, както и дългогодишните участници – Елените и Оазис.

През 2021 година 13 плажа и едно яхтено пристанище са постигнали световния стандарт Син флаг в България. Това са плажовете на:

 • Златни пясъци
 • Слънчев ден
 • Свети Влас–Нов плаж
 • Слънчев бряг-Север
 • Слънчев бряг-Централен
 • Слънчев бряг-Юг, Несебър-Юг
 • Поморие-Изток
 • Созопол-Централен
 • Созопол-Харманите
 • Дюни
 • Дюни-Юг
 • Аркутино
 • и единствената, отговаряща на световните стандарти и отличена марина в България – Марина Диневи.

Положените от тях усилия, амбицията им и направените инвестиции през настоящия и през изминалите туристически сезони дават неизменен резултат и ги нареждат сред най-добрите управляващи на туристически обекти в глобален мащаб.

Blue Flag

С пълно право те могат да използват всяка възможност да се похвалят със Синия си флаг, да популяризират постигнатия успех и високия стандарт, който поддържат, в медии, интернет, телевизия, уеб сайтове. Организирането на специални церемония по вдигане на Синия флаг в началото на сезона безспорно би донесло необходимия маркетингов ефект.

Blue Flag
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comBlue Flag
Blue Flag