Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Син флагСветовни награди "Син флаг" за 2018 година

Българско Движение “Син флаг” съобщава, че Международното жури на Програма „Син флаг” на своето годишно заседание за Северното полукълбо в Копенхаген, Дания взе решение да награди най-добрите плажове и яхтени пристанища за 2018 година в световен мащаб, като сред отличените достойно се нареждат и българските:

 • Марина "Диневи"
 • Плаж Оазис
 • Плаж Дюни
 • Плаж Созопол Харманите
 • Плаж Поморие Изток
 • Плаж Несебър Юг
 • Плаж Слънчев бряг Юг
 • Плаж Слънчев бряг Север
 • Плаж Свети Влас Нов
 • Плаж Свети Влас Изток
 • Плаж Елените
 • Плаж Слънчев ден
 • Плаж Албена
 • Плаж Бялата Лагуна

Програмата “Син флаг” поощрява чисти и сигурни плажове и яхтени пристанища и образова цялото общество да опазва околната среда по крайбрежието, като допринася, както със своето доброволно участие в екологични инициативи, така и с ежедневното си поведение.
Похвален е стремежът на отличените да предлагат отлична туристическа услуга в баланс с разумно потребление на природните дадености и качествено екологосъобразно управление.
Международното жури на „Син флаг“ високо оцени дейността на Българско Движение „Син флаг“, като национален представител за България, и ни поздрави за успешното управление на Програмата в страната, както и за отличната подготовка и представянето на кандидатурите на българските плажове и яхтени пристанища.
Програмата „Син флаг“ по същество е екологично-образователна програма, която се стреми да повиши съзнанието на хората, да ги стимулира да бъдат по-загрижени за природата, като опазват заобикалящата ги среда. За да бъде осъществена тази благородна мисия следва да се съблюдават стриктно екологичните норми и да се предоставя полезна екологична информация с образователен характер за защитени територии и резервати и да се провеждат екологични дейности и инициативи, което е задължително изискване на Програмата.
През 2018год. се очакват изненадващи и неоповестени международни контролни посещения на българските плажове и марини и следва високият стандарт на управлението им да бъде поддържан ежедневно: неизпълнението на критериите на Синия флаг води до отнемане на наградата и обезсмисляне на вложените усилия и средства до момента. От особена важност е редовното пробовземане и изследване на водите за къпане, като актуални /не по-стари от 30 дни/ резултати са изложени на плажа за информация на всички посетители и проверяващи.

Всички хора по света, които желаят да почиват на най-чистите, най-сигурните и най-добре менажираните плажове и марини, ги откриват на сайта на Програмата www.blueflag.global, където сме публикували данни за българските плажове-носители на Син флаг, като ги рекламираме с информация, снимки и карта. Този сайт се е утвърдил като надеждна отправна точка за голяма част от туристите, когато желаят да изберат отлично място за своя отдих, защото Програмата „Син флаг” стимулира устойчивото развитие на плажовете и яхтените пристанища чрез изпълнението на строгите й критерии. Големите тур-оператори обикновено поставят условие избраните от тях дестинации за продажба да бъдат отличени със Син флаг.

Удовлетворени сме, че нараства престижът на наградата „Син флаг“ и ефектът, който носи.

Българско Движение „Син флаг” поздравява всички отличени за успешното представяне и заслужената награда, за отговорността им, както към Програмата „Син флаг”, така и към обществото и околната среда, чиито интереси тя защитава. Приветстваме ги за амбицията, ентусиазма, отличната работа и отдадеността на идеята на Синия флаг, с които са пример за останалите концесионери.


Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.com