Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Син флагПРОГРАМАТА „СИН ФЛАГ” И НЕЙНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА

Награждаването на яхтено пристанище със Син флаг се базира на изпълнението на критерии, които засягат следните аспекти:
  1. Екологично образование и информация
  2. Екологосъобразно управление
  3. Безопасност и услуги
  4. Качество на водата

Яхтените пристанища се награждават със Син флаг само за един сезон.


ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕБЕЗОПАСНОСТ И УСЛУГИ КАЧЕСТВО НА ВОДАТА


Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comСин флаг
Син флаг
Син флаг
Син флаг
Син флаг
Blue Flag