Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


КАК МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕБългарско Движение “Син флаг” е нестопанска, неправителствена организация, която работи в сферата на екологичното образование. От създаването си през 1993г. тя е основана абсолютно на доброволчески принцип и си е извоювала място в авангарда на екологичните организации в България с дейности и инициативи, посветени на опазването на околната среда и с основно влияние в българските училища, курортите и общините.

Дългогодишното успешно управление на Програмите ни и реализираните проекти по тях са сигурно доказателство и гаранция за оперативния капацитет на организацията и нейния екип.
В своята над 20 годишна история Българско Движение „Син флаг” е предпочитан партньор на национални и международни организации в реализацията на съвместни инициативи и очаква нови предизвикателства в сферата на екологичното образование, опазването на околната среда и задълбочени сътрудничества със съмишленици, за да превърнем заедно света в едно по-добро място.

 • Ако желаете да подпомогнете финансово нашата дейност или да спонсорирате наши проекти, моля използвайте приложените банкови сметки на организацията ни. Българско Движение „Син флаг“ работи в обществена полза, не извършва стопанска дейност и съответно няма приходи. Дарените от Вас средства или материали ще бъдат използвани за реализиране на екологични образователни инициативи в помощ на децата на България. За всеки Ваш разход ще бъде издаден разходооправдателен документ – фактура или свидетелство за дарение, съобразно Вашите изисквания и българското законодателство - за получаване на данъчни облекчения като дарители.

  • Банкови сметки на “БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ “СИН ФЛАГ”:
  • в лева IBAN BG94 UNCR 7630 1017 8996 70
  • в евро IBAN BG11 UNCR 7630 1417 8999 67
  • UniCredit Bulbank, клон Бургас, банков код UNCRBGSF


 • Ако управлявате плаж или яхтено пристанище и желаете да се включите в международната Програма „Син флаг“, моля свържете се с нас за уточняване на процедурата за кандидатстване.

 • Ако желаете да станете част от мрежата от учебни заведения на Програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората“ и да получите:
  • Възможности за сътрудничества, обмен на идеи, информация, знания и опит с над 14 млн. ученици от 48 000 училища.

  • Достъп до информация и образователни материали за околната среда и важната роля, която тя играе за устойчивия живот на нашата планета.

  • Участие в дейности за достигане на по-високо ниво на екологична зрялост, независимо от възрастта, образованието и предходния опит.

  • Знания за отрицателните ефекти от промените в климата и начините за ограничаването им.

  • Право да учите учебни заведения, където управлението на ресурсите се извършва по устойчив начин и този опит успешно се прехвърля от децата към родителите и дома им /двупосочно възпитание/.

  • Отговорност да следвате еко-правила на поведение, създадени от самите Вас, които Ви превръщат в достойни жители на утрешния ден с разумен отпечатък върху природата.


Моля попълнете приложената заявка за участие.

Ако желаете да допринесете със своето участие в благородните ни инициативи – включете се в нашия екип!

Ако желаете да се включите в организираните от нас дейности, проекти и конкурси – заповядайте!

Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comHelp Logo

Помогнете
Помогнете

Помогнете

Помогнете