Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


НАСТОЯЩАТА ТЕМА ЗА РАБОТА ПО ПРОГРАМА
„УЧИМ ЗА ГОРАТА”:
„ПРОДУКТИ, ПОЛЗИ И УСЛУГИ ОТ ГОРАТА”.




Тази тема ще обогати представите ни за взаимодействието между хората и гората.

Можете свободно да подберете подхода и методите за интерпретиране на темата, като при възможност я разгледате в различните учебни дисциплини.
Работата по темата трябва да се фокусира върху различните възможности за използване на гората от:
Разчитаме на Вашата активност!




Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.com



Учим за гората
Учим за гората
Учим за гората
Учим за гората
Учим за гората
Учим за гората

Learning Forests Logo