Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”

Целим разширяване мрежата от училища, работещи по нашите Програми и повишаване на възрастовия обхват от детска градина и основен курс към среден курс, както и подобряване на работата и повишаване качеството на предоставяните услуги чрез предлагане на материали, обучение и възможности за международни контакти. Това ще повиши атрактивността на мрежата ни за държавните институции, потенциални спонсори и дарители, което гарантира финансовата устойчивост на дейността ни и възможностите за мултиплициране на успехите ни.

Съществена роля при реализацията на проекта ни ще играе нашият партньор от Норвегия - Forestry Extension Institute – Международен координатор на Програма „Учим за гората”, на чиято помощ разчитаме за експертна помощ при организирането на международен обмен, обучение на наши училищни координатори и предоставяне на образователни материали в помощ на работата ни по Програмите.Дейности по проекта
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.com
Projects Logo