Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Новини
БЪЛГАРСКИ ПЛАЖ СЪС СИН ФЛАГ Е ОТЛИЧЕН В МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ПРОГРАМА „СИН ФЛАГ“

(25-11-2022)

В юбилейната 2022 година, когато се честват 35 години от създаването на Програма „Син флаг“, плажът на Къмпинг „Черноморец“ печели втора награда в световния конкурс на тема „Образование и действия срещу изменението на климата“, организиран от Фондацията за екологично образование, чиито представител за България е Българско Движение „Син флаг“.

 

Това е забележителен успех за концесионерите на плажа от „МРГ Билд“ и Българско Движение „Син флаг“, тъй като международното жури отличава родната плажна ивица и нейните стопани със специален сертификат сред 5066 плажа от 50 страни.

Мениджърите на Къмпинг „Черноморец“ са щастливи, че са успели да създадат уникална синергия между плажа и екокъмпинга, която лесно може да работи в хармония със законите на природата. Но най-вече те са доволни, че бизнесът, който им осигурява прехраната, има ограничен или никакъв отрицателен въглероден отпечатък върху околната среда, което е предпоставка за успешно действие в името на климата.

 

 

 

През декември започва новата кампания за кандидатстване за световната награда Син флаг за плажове, яхтени пристанища и туристически плавателни съдове. Българско Движение „Син флаг“ се надява повече български плажове да се включат в сертифицирането и през следващия летен сезон по българското Черноморие да се веят още повече Сини флагове, което е гаранция за чиста околна среда, съчетана с качествено екологосъобразно управление на българския туризъм.

Движението е готово да съдейства на всички кандидати, за да изпълнят успешно критериите на Програма „Син флаг“ и да се наредят сред най-добрите плажове, яхтени пристанища и туристически плавателни съдове в глобален мащаб.

 

Българско Движение „Син флаг“ разчита на отличното партньорство с Министерството на туризма, което оценя престижа на екоетикета Син флаг и предимствата, които той носи, не само на конкретните отличени туристически обекти, но и на прилежащите курорти, общини, области и на реномето на българския туризъм като цяло.

 

 News Logo