ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИТЕ ТАКСИ ЗА ЗЕЛЕН КЛЮЧ
За да получите годишната такса, таксата за одит и общата им сума за вашия туристически обект, моля попълнете в жълтите полета вашите данни
Годишна такса
Категория туристически обект Базисна сума Брой Евро/стая/каравана/място/посетител на година Годишна такса, Евро Такса за одит, Евро Общо, Евро
Хотели и хостели 350 стаи 3 350.00 500 850.00
Малки места за настаняване 300 до 15 стаи 2.50 300.00 450 750.00
Къмпинги 350 каравани 3 350.00 500 850.00
Ресторанти 100 места 1 100.00 300 400.00
Конферентни центрове 100 места 1 100.00 300 400.00
Атракции 100    посетители на година 0.20 100.00 300 400.00