Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ “СИН ФЛАГ”Българско Движение “Син флаг” е нестопанска, неправителствена организация, която работи в сферата на екологичното образование. От създаването си през 1993г. тя е основана на доброволчески принцип и си е извоювала място в авангарда на екологичните организации в България с дейности и инициативи, посветени на опазването на околната среда и с основно влияние в българските училища, курортите и общините.

Ръководи се от Председател и петчленен Управителен съвет, а оперативното ръководство на дейността се осъществява от Националните координатори на отделните програми.

Българско Движение “Син флаг” има богат опит в организирането и участието в младежки инициативи, включващи конференции и международни младежки обмени.
Организацията бе дългогодишен представител за България на световната кампания „Почистете света” и организира ежегодно националните прояви и масови почиствания в цялата страна със забележителен ефект.

Движението е националният представител на Мрежата на Деня на земята – със седалище в САЩ и популяризира нейните принципи и философия, базирани на темите за промяната на климата, зелената икономика, замърсяването с CO2 и екологичното образование, чрез проекти, инициативи и тържества. Българско Движение „Син флаг” е националната организация за контакт за международния проект U4Energy, като нашите експерти оценяват множеството представени проектни предложения, основани на енергията и нейното пестене. Успешно организира и бе домакин на регионалната церемония по награждаването на най-добрите участници от Югоизточна Европа.
Движението организира ежегодно Международния детски конкурс-изложба за рисунка на тема „Децата рисуват цветята, морето, света”.

Мотивирането за преминаване от образование към учене, поощряването на прехода от формално към неформално обучение, изграждането на капацитет за справяне с екологичните проблеми, а не само регистрирането им, са само част от успешния инструментариум на нашата организация, което гарантира устойчивостта на дейността ни.

Дългогодишното успешно управление на Програмите ни и реализираните проекти по тях са сигурно доказателство и гаранция за оперативния капацитет на организацията и нейния екип.
В своята 20 годишна история Българско Движение „Син флаг” е предпочитан партньор на национални и международни организации в реализацията на съвместни инициативи и очаква нови предизвикателства в сферата на екологичното образование, опазването на околната среда и задълбочени сътрудничества със съмишленици, за да превърнем заедно света в едно по-добро място.
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comBlue Flag


История на
Българско Движение
"Син Флаг"
Download PDF
Blue Flag
Blue Flag
Blue Flag
Learning Forests
Eco Schools
The Green Key
How to Help