Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Проект U4Energy - Вие за енергията по Програма "Интелигентна енергия за Европа"Състезанието U4energy (www.u4energy.eu) е уникална възможност за ученици и учители да научат повече как да използват ефикасно енергията чрез краткосрочни или дълготрайни действия, целящи да намалят ежедневнатаконсумация и въглеводородния си отпечатък. U4energy е инициатива на ЕК, финансирана по програма Интелигентна енергия за Европа. Във всяка държава от Европейския съюз се определя координираща организация. Българско движение „Син флаг“ изпълнява тази роля, като разпространи идеята за кампанията и осъществи изпълнението й чрез участието на 68 училища, както от мрежата на Програма „Екоучилища“, така и други заинтересовани.

Българските училища се представиха с 67 проекта, съответно в Категория A -12 Категория B – 39 Категория C – 16.
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comПроектиПроектиПроекти

Projects Logo