Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Проект „Да намалим отпадъците“, финансиран от Фондация WRIGLEY чрез Международната координация на Програма „Екоучилища“Кампанията е насочена към намаляване на отпадъците и замърсяването. "Да намалим отпадъците“ се осъществява в 25 страни, включително България, и има за цел да ангажира и образова децата и младите хора относно въпросите за отпадъците и да насърчи дългосрочната промяна в поведението им. Учениците на възраст 5-12 години и техните учители управляват отпадъците чрез кампанията насочена към тяхното намаляване, почистване, използване на храна в училище с малко или без опаковки, разделно събиране на отпадъците или създаване на арт-продукти от отпадъчни материали. Вече над 65 училища в България получиха начално финансиране, за да се подпомогнат дейностите по кампанията.


Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comПроектиПроектиПроектиПроектиПроекти

Projects Logo