Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Отбелязване на инициативата на Програма „Учим за гората” „Засади дърво за мир” в Световния ден за мир, обявен от ООНМеждународната координация на Програма „Учим за гората“ /LEAF/, ENO (Околна среда онлайн) и Българско Движение „Син флаг“ каним всички училища да засадят дървета за устойчиво бъдеще.

Събитието се провежда в чест на Световния ден на мира на ООН /21 септември/. Той е част от глобалната кампания, в която участват повече от 5000 училища в около 120 страни.

Това събитие е практичен начин за подобряване на околната среда и глобалното образование. То свързва децата по целия свят, за да обърне внимание на проблемите на природата. Нещо повече - събитието насърчава мира и образованието и повишава информираността на децата в училище за важността на дърветата и горите в световен мащаб. Засаждането на дървета символизира надеждата и непрекъснатостта на живота.
Първите дървета ще бъдат засадени в Океания. Следвайки слънцето, нови дървета ще бъдат засадени в Азия, Европа, Африка и накрая в Америка. Земята ще направи само едно завъртане около оста си, а около милион нови дървета ще намерят своя дом за един ден. Тази инициатива е нашата възможност да не сме безучастни пред ужасяващите перспективи от промените в климата, а да информираме хората и да работим за намаляване на CO2 в атмосферата чрез засаждане на дървета. Пестенето на енергия е друг начин. Необходимо е да открием и други. С децата, с техните учители и родители. Заедно. Може би с наша помощ в началото бъдещите граждани на планетата ни ще изобретят метод за справяне с глобалното затопляне и промените в климата.

През 2012 по този повод са засадени над 800 000 дървета в 115 държави. В Световния ден за мир вричаме засадените от нас дървета на мира с надеждата да има бъдеще.


ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИНИЦИАТИВАТАКАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ

Разчитаме Вашето училище да участва в този ден и да го използва като образователен елемент от учебната програма. Залесяването осигурява перфектна възможност учениците да прекарат един ден на открито, за да научат нещо от и за дърветата.
Можете да регистрирате Вашето училище за участие в
http://www.leaf-international.org/menu/plant-a-tree-for-peace/registration
Тук ще намерите инструкции, информация и материали.
Всяко участващо училище ще получи сертификат.

Ние Ви призоваваме да се свържете с медиите, за да съобщите за Вашата инициатива и за да се обърне внимание на гората като най-съвършеното средство за почистване на околната среда от CO2. Като член на Програмата „Учим за гората“ Вие имате шанс да се включите в световна мрежа, работеща за устойчиво бъдеще чрез екологично образование. Тази мрежа прави възможно организирането на такива мащабни световни кампании за мир и устойчиво развитие.

Ние искаме да бъдем част от това, присъединете се и Вие към нас!
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comПроектиПроектиПроектиПроектиПроекти
Проекти

Projects Logo