Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Конкурс за еко-кодВ изпълнение на проект „Училищната мрежа на програмите "Екоучилища" и "Учим за гората" - модел за успешно сътрудничество за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование“, финансиран по програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014, Българско движение „Син флаг“ приключи оценката на детските творби във връзка с организирания конкурс за екокод под формата на плакат.

Екокодът е неразделна част от философията на програма „Екоучилища“ на Международната фондация за екологично образование, чиито представител за България е българско движение „Син флаг“. Децата – участници в конкурса трябваше да пресъздадат с художествени средства своята идея за правилата за екологосъобразно поведение в училище, в семейството, в обществото, сред природата.
Целта на конкурса е да се стимулира критичното мислене на подрастващите, развитието на детското творчество и въображение и се даде възможност за изява на творческата им индивидуалност.
Младите хора по-лесно следват Еко-кодекс и правила на поведение, създадени от самите тях, които ги превръщат в достойни жители на утрешния ден с разумен отпечатък върху околната среда.
Чрез участието си в конкурса за Екокод учениците изявиха своите обещания към опазването на природата, ресурсите и биоразнообразието. биологичното разнообразие е основна тема в програмите "Екоучилища" и "Учим за гората".

В екоплановете на училища и детски градини са заложени теми и дейности за изучаване на биоразнообразието, грижи за птици, редки видове растения и животни. социалният въпрос, свързан с устойчивото развитие обхваща знанието и поведението на населението, здравето му и цялостното управление на устойчивото развитие.

Участието в конкурса даде възможност на всяко дете да доразвие заложените в програмите еко-правила и политики и да изяви творческите си заложби, като изготви еко-кодекс за правилно поведение, водещо до оптимално потребление на природните ресурси.
Съблюдаването на правила, създадени от самия теб, гарантира по-голяма отговорност във взаимодействието ти с природата.

В конкурса участваха деца и ученици до 19 годишна възраст.
жури, съставено от художник, еколог, експерт по екологично образование и арт педагог разгледа получените 84 творби и определи за възрастова група до 11 години две първи награди за ЦДГ №10 „Светлина“ – Стара Загора и ЦДГ “Слънце“ - Чирпан, две втори награди за ОУ “Антон Страшимиров“ – Бургас и ЦДГ №6 „Вълшебство“ - Бургас и две трети награди за НБУ „Михаил Лъкатник“ – Бургас и НУ „П.Р.Славейков“ – Пловдив.

За възрастова група 12-19 години първа награда не беше присъдена, а само втора за СОУ „Отец Паисий“ - Мадан и трета за ОУ „Стоян Михайловски“ - Варна. Българско движение „Син флаг“ присъди от свое име една специална награда за СОУ „Пейо К. Яворов“ – Варна, а наградата на галерия „Богориди“ получи ОУ „Братя Миладинови“-Бургас.

Отличените творби получиха награди и грамоти за участие.
Най-добрите проекти бяха показани на специално организираната изложба в Галерия „Богориди“ в Бургас, а оттам под формата на пътуваща изложба ще посетят различни градове от страната. Конкурсът-изложба за Екокод е ясен пример за активното участие на Българско движение „Син флаг“ при стимулирането на екологични политики и дейности, които ще помогнат на учениците и цялото общество да достигнат по-високо ниво на екологична зрялост, независимо от възраст, образование или предишен опит.
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comПроекти


Проекти


Проекти
Проекти
Проекти

Projects Logo