Blue Flag CO2
БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ "СИН ФЛАГ"
КАЛКУЛАТОР НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК ОТ ВАШАТА ДЕЙНОСТ

Количествата, които въвеждате могат да се отнасят за седмица/месец/година/.
Съпоставяйте получените резултати за еднакви периоди /седмица/месец/година/
Моля, спазвайте посочените мерни единици.


УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕМЕЙСТВО
Брой ученици и учители Брой членове  
Период от до Период
ОТПАДЪЦИ кг Коефициент кг СО2
Отпадъци, изхвърлени на сметище * 1,50 0.00
Рециклирани отпадъци * 0,30 0.00
Компост /CO2 неутрален/ * 0,00 0.00
ОБЩО СО2 ЕМИСИИ ОТ ВАШИТЕ ОТПАДЪЦИ 0.00 кг
ЕНЕРГИЯ   Коефициент кг СО2
Електричество (kWh) * 0,60 0.00
Природен газ (kWh) * 0,19 0.00
Нафта (литра) * 2,69 0.00
ОБЩО СО2 ЕМИСИИ ОТ ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ 0.00 кг
ТРАНСПОРТ km Коефициент кг СО2
Изминати километри с бензинов автомобил / до 5l/100km/ * 0,12 0.00
Изминати километри с бензинов автомобил / до 10l/100km/ * 0,20 0.00
Изминати километри с дизелов автомобил  / до 5l/100km/ * 0,14 0.00
Изминати километри с дизелов автомобил  / до 10l/100km/ * 0,24 0.00
Изминати километри с газов автомобил  / 10-15l/100km/ * 0,25 0.00
Изминати километри със самолет <1000km (на човек) * 0,36 0.00
Изминати километри със самолет >1000km (на човек) * 0,22 0.00
Изминати километри с автобус (на човек) * 0,05 0.00
Изминати километри с влак (на човек) * 0,07 0.00
Изминати километри с велосипед * 0,00 0.00
ОБЩО СО2 ЕМИСИИ ОТ ТРАНСПОРТ 0.00 кг
ВОДА литър/ l Коефициент кг СО2
Потребление на вода * 0,001 0.00
ОБЩО СО2 ЕМИСИИ ОТ ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВОДА 0.00 кг
МЕСО кг Коефициент кг СО2
Консумация на месо * 1.24 0.00
ОБЩО СО2 ЕМИСИИ ОТ КОНСУМАЦИЯ НА МЕСО 0.00 кг
ОБЩО СО2 ЕМИСИИ ОТ ВАШАТА ДЕЙНОСТ 0.00 кг